Monitors amb llicència per la FCE per a la temporada 2021. 

Podeu consultar el CV dels monitors que l'han fet arribar clicant els noms en vermell.

MONITOR
BOSCH PORTA, CRISTINA
COMAS FABREGO, LLUIS 
ESPAU ALAVEDRA, IVO 
FERNANDEZ MADRID, CARLOS
GOMEZ-PARDO GORDILLO, VICTOR 
GONZALEZ GARCIA, JOSÉ
GUERRA MENDEZ, JOSE ANGEL
LOPEZ COROMINAS, ALBERT
MAGEM BADALS, JORDI
MARINA DE LA TORRE, IVAN
MOSKALENKO, VIKTOR
OMS PALLISSE, JOSEP
RAHAL, MICHAEL
VIDAL PALOU, JORDI