Després de les darreres gestions federatives, i a partir d'avui a les 17:30 hores, totes les llicències de Swiss Manager d'àrbitres de la Federació Catalana d'Escacs tornen a estar operatives i seran, d'ara en endavant, gestionades per la pròpia Federació Catalana.

Aquells àrbitres que ja disposin d'una llicència de SwissManager podran seguir utilitzant la seva llicència sense haver de fer cap gestió. No obstant això, es recomana NO actualitzar el software de gestió SwissManager fins a una propera comunicació.

Durant les properes setmanes es procedirà a fer una revisió i reassignació de llicències. Mentrestant si algun àrbitre es troba en dificultats a l’hora d'utilitzar la seva llicència, recomanem que es posi en contacte amb la Federació Catalana d'Escacs pels canals habituals.

Novament, us demanem disculpes pels inconvenients.

 

 

El preu de la llicència arbitral per a l’any 2014 és de 33,40€ i s’ha de fer efectiva abans del dia 31 de març de 2014.  El pagament es pot realitzar mitjançant ingrés o transferència bancària, al compte LA CAIXA 2100 0429 61 0200128214, o personalment a la seu social de la FCE. 

El passat 22 de maig la FIDE va comunicar a les federacions nacionals que les noves Lleis dels Escacs que havien d'entrar en vigor el proper 1 de Juliol de 2013 no ho faran (http://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/7094-laws-of-chess.html). Previsiblement, les Lleis dels Escacs seran revisades una vegada més al proper congrés de la FIDE. Això no afecta a tota la resta de canvis reglamentaris previstos per aquest estiu.

 

CURS D'ÀRBITRE CATALÀ A LlEIDA

DIA I LOCAL  
El curs es realitzarà al Casal de la Ciudad ‘Lapallavacara’, Pintor Borràs 19, de Balaguer, al costat de la plaça del Pou (Casc Antic), dissabtes del 27 d'octubre a l'1 de desembre

DURADA DEL CURS
Constarà de 50 hores teòriques.

DRETS D’INSCRIPCIÓ AL CURS
Els drets d’inscripció són de 220 € que comprèn la matrícula, participació en el curs, la documentació impresa del temari i drets d’inscripció a l’examen.

DRETS D’INSCRIPCIÓ A L’EXAMEN
Per inscriure’s només a l’examen d’Àrbitre català s’haurà de pagar la quantitat de 50 €. Només es podrà inscriure a l’examen directament algú que acrediti haver superat un curs d’àrbitre català amb anterioritat.

TANCAMENT DE LA INSCRIPCIÓ DEL CURS 
La inscripció finalitza el 23 d'octubre de 2012, a les 20 hores, o quan quedi complet.
Les places del curs estan limitades a un mínim de 10 alumnes per realitzar el curs, i un màxim de 15, per ordre d’inscripció. 
Per inscriure’s empleneu el formulari següent amb les vostres dates personals (nom complert, adreça e-mail, DNI,  data naixement i telèfon de contacte). Les peticions enviades seran correctes en el moment de rebre la confirmació. La inscripció no serà en ferm ni hi haurà la plaça reservada, fins que es faci efectiu l’import de la inscripció.
El pagament de la inscripció s’ha de fer efectiu al compte de LA CAIXA 2100 0429 61 0200128214 indicant Curs Lleida+ nom.

TEMARI, CALENDARI I PROFESSORAT
La distribució d’hores i temes és oberta i pot rebre variacions en funció del coneixement dels alumnes i la disponibilitat dels ponents. Podrà ser horari de matí o matí i tarda. 
Les  classes seran impartides pels professors designats per la Federació.  
El temari del curs d’Àrbitre Català contindrà el següent:

 • Lleis dels Escacs
 • Reglament del CTA de la FCE.
 • Utilització i configuració de rellotges analògics i digitals.
 • Coneixements bàsic del Reglament General de Competicions de la FCE.
 • Coneixements bàsic de la utilització de programes d’aparellament aprovats per la FIDE.
 • Reglament dels tornejos més importants de Catalunya
 • Normativa de valoració (ELO i títols) catalans
 • Titulacions i normes d’àrbitre
 • Feina i competències de l’àrbitre
 • Confecció de bases de tornejos
 • Coneixement dels sistemes d’aparellament recomanats per la FIDE
 • Sistemes de desempat de la FIDE i la FCE.
 • Informes de les diferents federacions

Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures per al Comitè Català d'Àrbitres, Davide Vega D'Aurelio ha estat l'únic àrbitre que ha presentat, amb tots els requiisits reglamentaris, la seva candidatura.