Degut a l’allau de preguntes que hem rebut sobre el Campionat d’Espanya d’edats 2020, la Federació Catalana d’Escacs informa que de moment la FEDA només ha publicat el calendari amb les dates provisionals per al Campionat d’Espanya d’edats, que s'ha de disputar a Salobreña. Podeu consultar el calendari provisional al següent enllaç: https://cutt.ly/RyXD99E.

En la mateixa circular que ha publicat la FEDA afirma que l’organització està pendent dels protocols sanitaris i que properament publicarà una circular amb les informacions del campionat.

Per tant, la Federació Catalana d’Escacs publicarà una circular en referència a la delegació catalana en el moment que estigui aprovada i publicada tota la informació de la competició (dates definitives i detalls tècnics del torneig).

Benvolgudes i benvolguts,

Us fem arribar un comunicat la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física sobre les condicions que regulen a partir del proper dilluns l’activitat esportiva a la fase 2 del desconfinament. Aquestes mesures segueixen les directrius establertes en l’Ordre SND/414/2020 de 16 de maig, del Ministeri de Sanitat, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat. Instruccions que només tenen afectació a les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran i Terres de l’Ebre.

 

Comunicat fase 2 Comunicat ufec

 

FAQs Fase 2. FAQs CSD

Les regions sanitàries de Lleida, Catalunya Central i Girona es mantenen a la fase 1 i les regions sanitàries de Barcelona ciutat, Metropolitana nord i Metropolitana sud, entraran a la fase 1 del pla de desconfinament, tota la informació sobre aquesta fase la podeu consultar al WEB de la SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT i de l’ACTIVITAT FÍSICA .

 

Moltes gràcies a totes i tots i esperem que seguiu gaudint cada vegada amb més intensitat de l’activitat física i esport, amb seny, respecte i responsabilitat.

 

Coordialment,

Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física

Departament de la Presidència

Generalitat de Catalunya

#TeamCAT

REUNIÓ TELEMÀTICA DE CLUBS D’ESCACS DEL DIA 15 DE MAIG DE 2020

 

PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT 

El president de la Federació, Pepo Viñas, explica que la reunió ha estat convocada per tal d’explicar als clubs les gestions efectuades en el temps que portem de crisi sanitària i els projectes de futur. Informa del funcionament de la reunió, en la qual primer parlaran els membres de la Junta Directiva de la Federació i després intervindran els clubs. Per intervenir cal aixecar la mà de manera virtual. El moderador serà Jordi Magem.

 

TEMES ORGANITZATIUS DE LA FEDERACIÓ 

Jaume Gayoso explica l’organització interna actual de la Federació on els empleats fan treball telemàtic des del dia 13 de març. La Junta va decidir no fer un ERTO i aprofitar per fer feines que es consideren menys urgents i que sovint costa fer-les pel treball del dia a dia. S’ha continuat treballant en competicions online, formació, Mundial Empreses, reunions de Junta Directiva, xarxes socials, pàgina web i reunions amb administracions públiques i UFEC. S’ha continuat atenent els clubs per e-mail.

D’altra banda, s’han elaborat diversos dossiers, reculls de dades estadístiques, buidatge de Fundacions o Empreses, possibles col·laboradors o patrocinadors de la Federació.

S’ha treballat en el tema de comunicació amb l’elaboració de FAQs, xarxes socials, nous logos, estudi de la remodelació de la pàgina web. S’han elaborat propostes d’activitats per al centenari de la Federació. S’ha incidit en la formació dels treballadors pel que fa a les plataformes de comunicació, tipus zoom i els portals de joc.

La Federació està elaborant un pla de contingències laborals i d’obertura del local social adaptant-nos a la normativa. El recinte Fabra i Coats està actualment tancat. En una propera fase i quan les autoritats sanitàries ho permetin, la intenció és obrir, amb màxim dos treballadors, dos matins a la setmana per atendre telèfons i alguna visita presencial concertada. Aquest document es publicarà a la pàgina web de la Federació i s’enviarà als clubs.

GUIA ACTUACIÓ CONFINAMENT

 

Llegeix més...

Benvolgut president, Benvolguda presidenta, 

Us adjuntem la nota de la SGEAF sobre la línia de préstec “ICF Esports Liquiditat” per Federacions, clubs i entitats esportives. 

En la mateixa podreu veure qui pot ser beneficiari de la línia de finançament, requisits que s’hauran de complir, finalitat de l’ajut, condicions, i com s’haurà de fer la tramitació un cop publicades les bases i la convocatòria.

 

NOTA ICF

 

A mida que puguem disposar de més informació us la farem arribar per tal que la pugueu distribuir també amb els vostres clubs ja que des de la Oficina d’Atenció als Clubs, seguim informant als mateixos.

En aquest moment la línia encara no està activa i un cop estiguem assabentats dels terminis us ho comunicarem immediatament per qui estigui interessat pugui començar el procediment pertinent a través del departament d’esport federat quan es tracti de federacions i de les delegacions territorials de la SGEAF en el cas dels clubs.

Restem a la vostra disposició.

Salut i esport per tothom.

 

ICF Esports Liquiditat 

UFEC

Per poder ser beneficiàries de la línia de préstec “ICF Esports Liquiditat” les entitats esportives hauran de: 

 • Estar inscrites al  Registre d’Entitats Esportives del CCE
 • Estar afectades per la situació derivada del COVID-19
 • Tenir seu social o seu operativa a Catalunya. 

Alhora, haurà de complir els següents requisits: 

 • No presentar incidències RAI, ASNEF.
 • Amb caràcter general, no tenir fons propis negatius.
 • Trobar-se al corrent en les obligacions de pagament amb l’AEAT, la TGSS i l’ATC.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que regula l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.(s’annexa article)
 • No trobar-se en cap altra circumstància que disposin les bases reguladores de l’Ordre de la línia d’ajuts.   

Les condicions dels préstecs són:   

 • Finalitat: Finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID19.
 • Import: les necessitats de liquiditat justificades, amb caràcter general, amb un mínim de 20.000 euros i un màxim de 300.000 euros per titular o grup.
 • Termini: Amb caràcter general, el termini màxim del préstec, serà de fins a 5 anys, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a 1 any, inclòs en aquest termini.
 • Desemborsament: amb caràcter general, íntegra a la formalització de l’operació.
 • Amortització: El préstec s’amortitzarà per períodes vençuts. Preferentment amb amortitzacions mensuals.
 • Comissió d’obertura: sense.  Comissió amortització anticipada: sense.
 • Tipus d’interès màxim: el tipus d’interès dels préstecs serà EURIBOR 12 mesos + 3%.
 • Interès de demora: tipus d’interès vigent + 6%.
 • Garantia: Les considerades suficients a criteri de l’ICF.
 • Addicionalment, els préstecs comptaran amb la garantia del 100% del risc de cada operació individual (principal, interessos ordinaris i de demora, i despeses) per part del CCE.  

Tramitació i formalització dels préstecs   

 • Les sol·licituds de préstecs s’hauran de tramitar al registre de FinEmpresa (ICF) un cop publicades les bases i la convocaòira.  
 • Les sol·licituds s’analitzaran per ordre d’entrada fins l’exhauriment de la línia de finançament, o bé, fins al 31 de desembre de 2020. 
 • El CCE comprovarà  que és una entitat elegible en el seu àmbit de competència i que la sol·licitud s’ajusta a la finalitat de la convocatòria. L’ICF estudiarà la viabilitat econòmica i farà un estudi de risc financer de l’operació i dictaminarà l’aprovació o denegació. Si s’aprova, el CCE emetrà una resolució de concessió perquè l’ICF formalitzi el préstec.     
 • En el cas que hi hagi algun impagat, l’ICF assumirà les tasques de reclamació del deute i les actuacions necessàries per a la recuperació dels préstecs concedits. 

El Govern autoritza un conveni entre el Consell Català de l'Esport i l'Institut Català de Finances per al finançament de les necessitats de liquiditat de les entitats esportives derivades de la Covid19 


La línia específica de préstecs compta amb una dotació de 10 milions d’euros i permetrà sol·licitar préstecs d’entre 20.000 i 300.000 euros

El Govern ha autoritzat avui la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Català de l’Esport (CCE) i l’Institut Català de Finances (ICF) que ha de permetre la posada en marxa de la línia específica de préstecs per cobrir les necessitats de liquiditat de les entitats esportives afectades per l’emergència de la COVID-19.

Llegeix més...

La Federación Española de Ajedrez ens ha fet arribar la informació d’aquest primer Campionat Iberoamericà Absolut online, organitzat per la Federación Iberoamericana de Ajedrez conjuntament amb la FEDA. Les dates del mateix són del 25 de maig fins al 5 de juliol.

El torneig és obert per a jugadors/es GM amb més de 2500 Elo FIDE (Clàssic, Ràpid o Blitz), llista de maig del 2020 o per jugadores WIM o superior amb més de 2350 Elo FIDE (Clàssic, Ràpid o Blitz), llista de maig del 2020. Es jugarà a un ritme de 3'+2'' i la plataforma de joc serà el portal Chess24. Adjuntem la Circular 12/2020 de la FEDA, a on s’estableixen les condicions de participació.

  

 


Circular FEDA 12/2020
 

PROTOCOL GENERAL

COMUNICAT SECTOR FASE 1

Benvolgudes i benvolguts,

Us fem arribar un comunicat la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física sobre les condicions que regulen a partir del proper dilluns 11 de maig la realització de l’activitat esportiva a nivell professional/federat i no professional, un cop s’entri en la fase 1 del desconfinament. Aquestes mesures segueixen les directrius establertes en l’Ordre SND/399/2020, de 9 de mayo, del Ministeri de Sanitat, publicada avui al Butlletí Oficial de l’Estat.

Aquestes instruccions, però, només tenen afectació a les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i Terres de l’Ebre, que poden accedir a la fase 1 del pla, de manera que a la resta de regions sanitàries de Catalunya (Lleida, Barcelona ciutat, Metropolitana nord i Metropolitana sud, Catalunya Central i Girona) continuen vigents les mesures establertes en la fase 0 del pla de desconfinament, podeu consultar la distribució de les regions a la web de salut .

Llegeix més...

Publicació dels campions dels torneigs "Queda't a casa" amb la quantitat de torneigs que han guanyat.

Una vegades més, volem agrair la participació de tots els esportistes que heu fet possible aquests torneigs i felicitar els campions.

Llegeix més...