Decret Llei 20/2020 publicat avui per la Generalitat de Catalunya que permet celebrar assemblees de forma telemàtica i habilita les Juntes Directivesper prendre acords excepcionals en materia de calendaris.

DOCUMENT UFEC

DECRET

FACs fase 2