Durant el periode de fixatges de la Lliga Catalana, cada divendres, la Federació actualitzarà les llistes amb les noves incorporacions. Recordem que el dijous de cada setmana finalitza el termini per incorporar jugadors per a la ronda de dissabte o diumenge.