Copa Catalana: fases territorials 2015

Copa Lleida: 11 i 18 de gener de 2015  Resultats    Crònica

Copa Tarragona: 11 de gener de 2015 Resultats     Crònica

Copa Girona: 18 de gener de 2015 Resultats          Crònica

Copa Barcelona 18 de gener de 2015  Resultats