REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 6 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta de l’encontre de Categoria Segona de Barcelona de la ronda 2 del Campionat de Catalunya per Equips entre el Sant Cugat B  i el Mollet B 

VIST, la reclamació del C.E. Mollet que al·lega alineació indeguda dels jugadors Gerss i Robledo del Sant Cugat, números 28 i 22 de la llista d’ordre de forces, respectivament. El número 22 va jugar a darrera del 28. 

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips de la FCE, en el seu article 7.2 

En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix). 

I el que diu l’art. 8.6

 8.6  ...La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara que no hi hagi intencionalitat o mala fe. 

Per la present resolució s’acorda: 

Donar per perdut el punt global del matx a l’equip del Sant Cugat B per alineació indeguda. 

El resultat final del matx és el següent: 

Sant Cugat B 0 – Mollet B 8 

No obstant això, les partides comptabilitzaran per elo dels jugadors amb el resultat de l’encontre abans de la sanció de 5,5 a 2,5. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 6 de febrer de 2008