REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 6 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre de Categoria Preferent de Tarragona de la ronda 2 del Campionat de Catalunya per Equips entre el Gandesana  i Torredembarra B, on es fa constar que li va sonar el mòbil a un jugador del Gandesana i el va contestar.

 

ATÈS, el que diu la circular 3/2008 de la FCE i de l’art. 7 del Reglament General de Competicions.

 

La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada el Comitè de competició decidirà si se li sanciona amb el punt de la partida o la inhabilitació per una o més rondes”.

 

7.  PARTIDES JUGADES  SUB-CONDICIONE

7.1 Una partida  sub-condicione és aquella on  el resultat final de la qual depèn de la decisió  que prendrà el Comitè de Competició.

7.2 Sobre el resultat de la partida o matx preval la interpretació del Comitè de Competició respecte de la situació de conflicte.

7.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que  hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera

a)  Aturar els rellotges.

b) Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.

c) Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.

d) Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós  jugadors es neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

1)       Advertir al jugador Sergi Serrano que en cas de reincidència podria ser sancionat amb la pèrdua del punt o la inhabilitació.

2)         No modificar el resultat de la partida entre Serrano (Gandesa) i Llacuna (Torredembarra) ja que la reclamació no es va realitzar de la manera reglamentària, d’acord amb l’art. 7 del Reglament General de competicions (no es va reclamar en el moment de l’incident, sinó una vegada finalitzada la partida). El jugador del Torredembarra no va jugar subcondicione.  La partida va finalitzar amb l’abandonament del jugador Llacuna per posició perduda.

3)         El resultat del matx, per tant, no es modifica

 

GANDESA 5 -  TORREDEMBARRA 5

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.