REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 12 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta de l’encontre de Categoria Primera de Barcelona de la ronda 3 del Campionat de Catalunya per Equips entre el Barad i el CECOB, on el CECOB reclama els punts de les partides dels taulers 6, 7 i 8 perquè els rellotges no efectuaven l’increment dels 30 segons. 

ATÈS, el que diu la circular 10/2008

Quan s’hagi de reiniciar una partida per un problema de funcionament d’un rellotge digital, els jugadors implicats i els seus delegats s’hauran de posar d’acord en el temps que han de marcar cadascun dels rellotges en la reanudació de la partida. En cas que no es posin d’acord caldrà calcular el temps transcorregut i repartir-lo entre els dos jugadors de manera equitativa. Per calcular el temps transcorregut caldrà fer la següent operació...

Per la present resolució s’acorda: 

1.      Efectuar un avís al C.E. Barad de què els delegats han de conèixer els reglaments i per descomptat un tema tan important com la programació correcta dels rellotges. Per tant, en cas de reincidència podrien ser sancionats.

2.      No admetre la reclamació del CECOB, ja que el fet de què un rellotge no funcioni correctament o no incrementi els segons reglamentaris no és per si sol motiu per sancionar amb el punt de la partida. Quan es detecta una irregularitat en els rellotges s’han de seguir les instruccions de la circular 10/2008, ja sigui repartint el temps o incrementant el temps acumulat en els rellotges que no efectuaven aquest increment. En el cas que ens ocupa, es van reprogramar els rellotges sense cap reclamació, ni joc subcondicione en el cas dels taulers 7 i 8 i per tant el resultat de les partides és totalment vàlid.

3.      En el cas de la partida del tauler número 6 que va quedar inacabada perquè el jugador del CECOB en posició inferior es va negar a continuar, se li dóna la partida per perduda, ja que havia d’haver jugat subcondicione. La manera de procedir, si es va detectar per segona vegada que els rellotges no incrementaven era tornar a reprogramar els rellotges o en cas que no funcionés correctament canviar-ho per un altre que fes les seves funcions correctament. 

El resultat final del matx és el següent: 

Barad B 5,5 – CECOB 2,5 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 12 de febrer de 2008