REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 28 de maig de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i


VIST,  la denúncia del jugador Juan Manuel Sánchez pels fets que van passar el dia 23 de febrer al Campionat de Barcelona Comarques per Edats, on el directiu  de la FCE Jordi Capellades li va dir públicament que era un “impresentable”

 

VIST, les al·legacions del Sr. Jordi Capellades 

 

Aquest comitè considera que la paraula  “impresentable” no és en sí mateix un insult que es pugui considerar com una falta greu.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

1.      Amonestar el Sr. Jordi Capellades.

2.        Recordar al Sr. Capellades que amb el seu estatus de membre de la Junta Directiva de la FCE ha de tenir una doble responsabilitat en el seu comportament públic. Haurà de fer un escrit públic de disculpes que serà publicat en la pàgina web de la Federació. Per presentar aquest escrit té un termini de 15 dies naturals des de la recepció d’aquest escrit.

 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Barcelona, 29 de maig  de 2008