REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  el dia 23 de març de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre de la ronda 7 del Campionat de Catalunya per Equips, a la Tercera Categoria de Barcelona entre el club Capellades i el Joviat, on l’equip visitant es queixa pel soroll produït per una banda de música.

 

VIST, les al·legacions efectuades del C.E. Capellades.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Aquest Comitè considera que el soroll produït fora de la sala de joc va ser aliè a la responsabilitat del C.E. Capellades, que no tenia coneixement de què aquest soroll es produiria en l’horari i intensitat en què es va produir.

 

Tot i que no s’aplica cap sanció en aquesta resolució, el Comitè de Competició vol fer una crida a tots els clubs de Catalunya perquè posin tots els mitjans al seu abast i facin un esforç per dignificar les condiciones dels locals de joc. En particular pel que fa a higiene, sorolls, llum, temperatura, qualitat del material i mobiliari utilitzat que siguin el millor possible.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 23 de març de 2011