Partides
Blanques Resultat Negres Hora
a
Grup A
Lleida 4,5 : 5,5 Gerunda
Figueres 3 : 7 Mollet
Montcada 3,5 : 6,5 Peona i Peó
Sant Andreu 6 : 4 Tres Peons
Grup B
Sant Josep 3,5 : 6,5 EEB
Cerdanyola Valles 6,5 : 3,5 Terrassa
Banyoles 5 : 5 Foment
Barberà 4,5 : 5,5 Colon Sabadell Chessy