REGLAMENT DE TRAMITACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
CANVI DE CLUB
Art. 2.7.
2.7 (Modificat per acord d'assemblea de 26 de març de 2011)  Un jugador podrà canviar de club en el període que va entre el termini per tramitar les llicències sense recàrrec i el termini per a la presentació de les llistes d’ordre de forces del Campionat de Catalunya per equips, sempre i quan tingui per escrit l’autorització del club que té el dret de la seva llicència. Tanmateix, si un jugador ja ha participat en una competició oficial per equips en nom d’un club, dintre d’una mateixa temporada, no ho podrà fer per un altre club.

MODIFICACIÓ ART. 2.7.
2.7 (Modificat per acord d'assemblea de 26 de març de 2011)  Un jugador podrà canviar de club, sempre i quan tingui per escrit l’autorització del club que té el dret de la seva llicència. El canvi de club implicarà que el nou club ha de tornar a pagar a la FCE la llicència del jugador i el seu anterior club no recuperarà aquest import. Tanmateix, si un jugador ja ha participat en una competició oficial per equips en nom d’un club, dintre d’una mateixa temporada, no ho podrà fer, en cap cas, per un altre club.

NORMATIVA DE TORNEIGS HOMOLOGATS
DESAPARICIÓ DEL LIMIT DE JUGADORS D’UN MATEIX CLUB
3.2 No podrà haver més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club. Un cop el torneig hagi tancat la inscripció i no es compleixi el tant per cent establert del 60% de jugadors d’un mateix club, haurà de comunicar-ho a la federació catalana abans de l’inici del torneig i serà la Comissió Esportiva la que decidirà si el torneig serà avaluat per l’elo FCE  i de la forma que serà comptabilitzat. (Assemblea de 20 de novembre de 2010)

MODIFICACIÓ ART. 3.2
3.2 No podrà haver més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club. En cas que no es compleixi aquest tant per cent, el torneig es podrà avaluar  igualment, però no valdrà per normes de MC, ni serà subvencionat per la FCE.