CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS:

Ritme de joc

1º-Començar a les 9 hores amb el ritme de 1 h. i 30 minuts mes increment de 30 segons per jugada i afegir 30 minuts addicionals a partir de la jugada 40 i el mateix increment(30 segons per jugada).

2º-El mateix inici( 9 hores) i el mateix ritme( 1 h.30 m. i 30 segons d'increment mes 30 m. addicionals mes increment de 30 segons a partir de la jugada 40 per les divisions catalanes. En les altre divisions seria el mateix ritme però nomes un afegit de 15 m. en lloc dels 30m.i naturalment l 'increment de 30 segons per jugada.

3º- Començar a la mateixa hora amb el mateix ritme(1h 30 m. més increment de 30 segons per jugada i un increment de 15 m. més 30 segons per jugada a partir de la jugada 40 aplicable a totes les categories.

4º-Donat que les propostes triguen un any en aplicar-se proposem que es reforci a la Comissió Esportiva o bé es faci una Comissió especifica amb la voluntat de consultar a tots els jugadors i proposar a la següent Assemblea el canvi definitiu.
 
Per últim vull manifestar que aquesta millora nomes afectaria al 15/20% de les partides però segur que el 100% gaudiríem molt mes del nostre joc.    

Frederic Andreu
President del Club Congrès
    

REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS
6.2  A la Divisió d’Honor a partir de l’any 2010 el grup serà de 12 equips, a la resta de categories es formaran grups de 10 equips, tants com siguin possibles. En cas que s’hagin d’introduir VACANTS s’intentarà que es distribueixin entre el major nombre de grups que es pugui.

MODIFICACIÓ DE L’ART. 6.2.

6.2 A totes les categories, llevat de la Divisió d’Honor, els grups estaran formats per n màxim de 10 equips. En cas que s’hagin d’introduir VACANTS s’intentarà que es distribueixin entre el major nombre de grups que es pugui.A la Divisió d’Honor es formaran dos grups per criteris estrictament esportius basats en la classificació de l’any anterior. S’assignarà als equips un número de l’1 a l’12. El número 1 serà el Campió de l’any any anterior i així successivament fins el número 9. Els tres últims números seran per als equips que van pujar la temporada anterior. El 10 serà per a l’equip que hagi quedat campió de Catalunya de Primera Divisió. Si cap dels tres equips que han pujat a Divisió d’Honor és Campió de Catalunya tindrà el número 10 el que més punts hagi fet l’any anterior a Primera Divisió. El 11 per al segon equip que hagi fet més punts a la Primera Divisió. En cas d’empat s’aplicarà el Sonnebor-Berger i per últim el sorteig. El número 12 serà per al tercer equip que va pujar a Divisió d’Honor. El primer grup estarà forma pels equips amb numero: 1,4,5,8,9,12. El segon grup serà per als equips amb número: 2,3,6,7,10,11.
Cada grup farà una lliga a una sola volta.
Els dos primers de cada grup s’enfrontaran entre ells a doble volta en semifinals i finals per decidir l’ordre dels quatre equips. El tercer i quart classificats també jugaran entre ells a doble volta per determinar l’ordre de classificació.
Els vuit equips restants jugaran una lliga entre ells, a una sola volta, però mantenint els resultats que van fer a la primera fase del campionat jugant entre ells. Els tres pitjors equips classificats d’aquesta segona fase baixaran de categoria.

 

 

REGLAMENT DE TRAMITACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
CANVI DE CLUB
Art. 2.7.
2.7 (Modificat per acord d'assemblea de 26 de març de 2011)  Un jugador podrà canviar de club en el període que va entre el termini per tramitar les llicències sense recàrrec i el termini per a la presentació de les llistes d’ordre de forces del Campionat de Catalunya per equips, sempre i quan tingui per escrit l’autorització del club que té el dret de la seva llicència. Tanmateix, si un jugador ja ha participat en una competició oficial per equips en nom d’un club, dintre d’una mateixa temporada, no ho podrà fer per un altre club.

MODIFICACIÓ ART. 2.7.
2.7 (Modificat per acord d'assemblea de 26 de març de 2011)  Un jugador podrà canviar de club, sempre i quan tingui per escrit l’autorització del club que té el dret de la seva llicència. El canvi de club implicarà que el nou club ha de tornar a pagar a la FCE la llicència del jugador i el seu anterior club no recuperarà aquest import. Tanmateix, si un jugador ja ha participat en una competició oficial per equips en nom d’un club, dintre d’una mateixa temporada, no ho podrà fer, en cap cas, per un altre club.

NORMATIVA DE TORNEIGS HOMOLOGATS
DESAPARICIÓ DEL LIMIT DE JUGADORS D’UN MATEIX CLUB
3.2 No podrà haver més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club. Un cop el torneig hagi tancat la inscripció i no es compleixi el tant per cent establert del 60% de jugadors d’un mateix club, haurà de comunicar-ho a la federació catalana abans de l’inici del torneig i serà la Comissió Esportiva la que decidirà si el torneig serà avaluat per l’elo FCE  i de la forma que serà comptabilitzat. (Assemblea de 20 de novembre de 2010)

MODIFICACIÓ ART. 3.2
3.2 No podrà haver més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club. En cas que no es compleixi aquest tant per cent, el torneig es podrà avaluar  igualment, però no valdrà per normes de MC, ni serà subvencionat per la FCE.