Atès que la FEDA no proporciona cap plaça per a la nostra Comunitat Autònoma Enguany la Junta de la Federació Catalana d’Escacs ha decidit allotjar-se en un altre hotel, a la localitat d’Almuñécar. Així doncs, l’hotel oficial de la Federació Catalana d’Escacs serà el que la Junta ha decidit i no l’hotel oficial decidit per la FEDA, i publicat a la seva circular. En aquest cas, tot jugador/a amb % de classificació que no s’allotgi a l’hotel oficial de la Federació Catalana d’Escacs, no rebrà cap mena d’ajuda d’allotjament.

Atès que la FEDA no proporciona cap plaça per a la nostra Comunitat Autònoma Enguany la Junta de la Federació Catalana d’Escacs ha decidit allotjar-se en un altre hotel, a la localitat d’Almuñécar. Així doncs, l’hotel oficial de la Federació Catalana d’Escacs serà el que la Junta ha decidit i no l’hotel oficial decidit per la FEDA, i publicat a la seva circular. En aquest cas, tot jugador/a amb % de classificació que no s’allotgi a l’hotel oficial de la Federació Catalana d’Escacs, no rebrà cap mena d’ajuda d’allotjament.

Els criteris de classificació, que venen donats per les classificacions del proppassat Campionat de Catalunya d’edats 2014 són:

El campió i la campiona de la categoria sub-8 tindran una ajuda del 100% per a la participació en el Campionat d’Espanya SUB-8. Els dos següents millors classificats rebran una ajuda del 50% de les despeses de l'estada a l'establiment determinat per la FCE en el Campionat d’Espanya Sub-8.

Per a la resta de categories, el primer classificat i la primera jugadora classificada tindran una ajuda del 100% de les despeses de l'estada a l'establiment determinat per la FCE pel Campionat de la seva categoria. En el cas de l’obtenció del 100 % per a la jugadora, aquesta caldrà que s’hagi classificat entre les 10 primeres posicions de la classificació general. En el cas que quedi entre la posició 11 i 15 de la classificació general tindrà una subvenció del 50 % i posterior en aquesta posició no rebria cap ajuda.

El segon, tercer i quart classificat rebran una ajuda del 50% de les despeses de l'estada a l'establiment determinat per la FCE de la participació en el Campionat de la seva categoria. 

La segona jugadora classificada rebrà una ajuda del 50% de les despeses de l'estada a l'establiment determinat per la FCE pel Campionat de la seva categoria sempre que quedi entre els 15 primers de la general. Si queda en una posició posterior, no rebria cap ajuda.

En cas que una jugadora quedi entre els 4 primers de la general, la seva plaça passaria íntegre al següent classificat de la general. En cas que una jugadora perdi percentatge parcial o complert de la seva plaça, aquestes places quedarien desertes i no es reassignarien.

La llista dels esportistes que formen part de l’expedició Oficial de la FCE es pot consultar a l’enllaç. Aquests esportistes podran gaudir del suport tècnic dels entrenadors i no és obligatori que s’inscriguin acompanyats d’un major d’edat. En cas que algun esportista no vagi acompanyat d’un adult i estigui sota la responsabilitat del delegat/da de la competició, aquest haurà de comprar el mateix bitllet del medi de transport que el delegat. En cas contrari el delegat/da només es farà càrrec un cop arribi l’esportista a l’hotel.

MOLT IMPORTANT: cal que tots els esportistes omplin el corresponent formulari d'inscripció per acreditar que volen participar en aquesta competició.

EXPEDICIÓ CATALANA

La Federació Catalana d’Escacs coordinarà l’apartat d’allotjament a l’hotel oficial de la FCE, Hotel La Najarra (d’Almuñécar), i el desplaçament entre la sala de joc i l’hotel (tant pels jugadors com pels acompanyants que ho necessitin) per estalviar dificultats als jugadors i famílies. A més, també coordinarà l’apartat d’inscripció de les diverses. La FCE mantindrà durant totes les competicions dels Campionats d’Espanya d’edats un o dos entrenadors i un/a delegat/da. L’entrenador atendrà prioritàriament la preparació escaquística i tècnica dels  esportistes seleccionats que apareixen a l’enllaç i incorporaran o reservaran els jugadors/es que tant ells com el delegat/a creguin oportú pels resultats esportius. Els/les delegats/des seran els o les responsables logístics de l'expedició, marcaran el règim disciplinari de l’expedició i a tots els efectes vetllaran pel benestar dels esportistes que formin part de l'expedició de la FCE des de l’arribada a l’hotel. El delegat i l’entrenador s’allotjaran en el mateix hotel de la FCE, on es faran els entrenaments.

Entrenadors:      

  • sub-8    Jordi Morcillo.
  • sub-10  MC Daniel Leiro .
  • sub-12  MI Michael Rahal
  • sub-14  MI Michael Rahal. 
  • sub-16  GMI Amador Rodriguez.
  • sub-18  GMI Amador Rodriguez.

Hi ha la possibilitat d’augmentar a un segon entrenador a les categories sub-10, sub-12 i sub-14 depenent de la inscripció.

La FCE no es farà càrrec del desplaçament dels esportistes i les seves famílies fins a la localitat de l’hotel designat per la FCE. El delegat i entrenadors de la FCE faran el seu desplaçament en avió (o en tren) i es comunicaran els horaris.

AGENDA DE LA COMPETICIÓ

Campionat sub- 8 Sub-10 Sub-12 Sub-14 Sub-16 Sub-18
Data arribada de participants 25/06/2014 29/06/2014 06/07/2014 13/07/2014 20/07/2014 27/07/2014
Primera ronda 26/06/2014 30/06/2014 07/07/2014 14/07/2014 21/07/2014 28/07/2014
Darrera ronda 29/06/2014 05/07/2014 12/07/2014 19/07/2014 26/07/2014 02/08/2014
Data de sortida 29/06/2014 05/07/2014 12/07/2014 19/07/2014 26/07/2014 02/08/2014

Els delegats i entrenadors estaran allotjats durant els dies de la competició del Campionat d’Espanya de la categoria (ritme clàssic). Aquestes persones marxaran el dia estipulat de sortida indicat en el quadre anterior i no es faran responsables de cap esportista que vulgui participar en el Campionat d’escacs ràpids. Així mateix, el desplaçament pel dia de les ràpides entre l’hotel oficial de la FCE i la sala de joc no estarà disponible.      

DELEGACIÓ DE LA FCE

Formaran part de la Delegació de la FCE tots aquells participants en els Campionats de Catalunya sub-8 a sub-18.

Els esportistes de l’expedició, és a dir, becats i classificats, han de confirmar la seva participació abans del dia 31 de maig a les 19 hores.

Tots els esportistes i acompanyants interessats han de confirmar la reserva d’hotel abans del dia 31 de maig de 2014. A partir d’aquesta data la FCE tramitarà inscripcions al campionat, però no garanteix reserva de l’hotel.

Els requisits per poder inscriure’s són els següents:

La Federació Catalana d’Escacs només admetrà la inscripció per participar en els campionats d’Espanya individual Sub-8 a Sub-18 dels esportistes que acompleixin algun del següents criteris: 

a)  A la categoria sub-8 i sub-10: haver participat en la Final de Catalunya d’edats

b)  A la categoria sub-12: haver participat en la Final de  Catalunya d’edats i haver assolit la meitat dels punts per als nois i mig punt menys del 50 % per a les noies.

c)  A les categories Sub-14, Sub-16 i Sub-18: haver participat en la Final de Catalunya d’edats i haver assolit:

Nois 5,5 punts
Noies 5 punts

 d)  El jugador que estigui dins dels quinze primers d’elo català de la categoria que vulgui participar i la jugadora que estigui dins de les cinc primeres noies d’elo català de la categoria que vulgui participar.

e)  Haver quedat entre els vint primers classificats del Campionat d’Espanya Sub-10 a Sub-18 de l’edició anterior.

f) Els esportistes becats que no hagin assolit la puntuació mínima i que estiguin entre els 25 primers del llistat general de les beques.

g)   Els esportistes que assoleixin mèrits esportius reconeguts per la FCE.

RESPONSABILITATS 

Caldrà que tots els participants en el Campionat d’Espanya per edats facin arribar a la FCE abans del 31 de maig una carta signada pels seus responsables legals declinant responsabilitats segons el model que s’adjunta amb aquesta circular.

ALLOTJAMENT

Per als que estiguin interessats, la Federació Catalana d’Escacs coordinarà l’apartat d’allotjament per als esportistes i les famílies a l’hotel oficial de la FCE, l’Hotel Najarra, C/ Guadix, 12, 18690 ALMUÑÉCAR (***). La subvenció del 100% o al 50% dels esportistes només serà en concepte d’allotjament a l’hotel oficial de la FCE. Si un esportista té % de classificació i no s’allotja a l’hotel oficial de la FCE perdrà l’ajuda i no correrà plaça. En cap cas es tindrà cap ajuda en concepte de desplaçament ni d’inscripció.

Taula de preus (Afegit de 2 preus més)

DATA MÀXIMA CONFORMITAT

Tots els esportistes hauran de confirmar la seva participació o renúncia abans del dia 31/05/2014, amb l'imprès d'inscripció.  El termini per realitzar la reserva dels esportistes i acompanyants és fins el dia 31/05/2014. A partir d’aquesta data la Federació farà la gestió de la inscripció i no garanteix reserva a l’hotel.   

PAGAMENT I DADES D’INSCRIPCIÓ

Per considerar la inscripció completament realitzada dels participants, estiguin classificats o no, hauran d’abonar els  imports de 32 € per a la categoria Sub-8 o de 47 € per a la resta de categories (quota d'inscripció de la Feda) al compte corrent de la Federació Catalana d’Escacs a la Caixa:

ES46 2100 0429 6102 0012 8214

 El pagament s’ha de fer amb data límit del 31 de maig. 

A més, s’haurà d’indicar: Nom Complet Jugador + Ct. Espanya. Tots els esportistes hauran de portar en el campionat: Autorització signada pels pares o tutors de l’esportista (Model d’autorització), Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social i targeta sanitària, Original del DNI i 2 fotos de carnet.  

ESPORTISTES QUE NOMÉS VULGUIN TRAMITAR LA INSCRIPCIÓ

Els esportistes que només tramitin la seva inscripció hauran de fer-ho seguint les indicacions de la taula adjunta:  

Campionat sub-8 sub-10 Sub-12 Sub-14 Sub-16 Sub-18
Data límit d’inscripció 10/06 16/06 27/06 30/06 04/07 11/07

Per considerar la inscripció completament realitzada, s’haurà d’abonar 32 € per a la categoria Sub-8 o de 47 € per a la resta de categories al compte corrent de la Federació Catalana d’Escacs a la Caixa ES46 2100 0429 6102 0012 8214. A més s’haurà d’indicar: Nom complet esportista + Ct. Espanya.