Efectuat el sorteig per a determniar l'ordre d'aplicació dels sistemes de desemplats al Campionat Territorial de Barcelona, el resultat ha estat el següent:

  1. Buchholz Mitjà (amb ajustament FIDE- oponent virtual)
  2. Buchholz -1 (amb ajustament FIDE- oponent virtual)
  3. Buchholz Total (amb ajustament FIDE- oponent virtual)

Les classificacions que apareixen a Chess-results ja estan confeccionades amb aquest ordre.