Barcelona, 15 de novembre de 2008

Al Centre Cívic de les Cotxeres de Sant després d'haver estat legalment convocada d'acord amb els actuals estatuts de la Federació Catalana d’Escacs, en segona convocatòria, s'ha celebrat la sessió corresponent a l'Assemblea General Extraordinària de Clubs, amb el contingut de la qual s'aixeca la següent acta.

Hora:   16 hores

Lloc:    Cotxeres de Sants de Barcelona


Membres assistents els senyors:  Jaume Grau (Cerdanyola Vallés), Jordi Morcillo (Catalunya), Juan M. Santiago (Cervelló), Beatriz Alfonso (Colmena), Josefina Garcia (Ateneu Colón), Josep Chalmeta (Sant Boi), Pere Parés (Cornellà), Alfonso Jerez (Foment), Enric Monné (Hospitalet Infant), Josep Garcia (La Lira), Joan Robles (Llinars),  Oscar Companys (Barberà), Jaime Izquierdo (Montcada),  Josep Terrones (Mora d’Ebre), Jordi Capellades (Peona i Peó), Felix Romero (Sant Andreu), Miguel Angel Murillo (Sant Joan Despi), Ricard Llerins (Sant Martí), Francesc Gonzalez (Sitges), Ramón Verdés (Tàrrega), Aurora Zafra (Tres Peons), Pere Casajuana (UGA),  Joan Rafols (Vilafranca), Aitor Ramoneda (Balaguer), Francesc Fernandez Muixí (Reus Deportiu), Josep M. Camell (Reus Ploms), Joan Emili Cabello (Comtal), Josep Flores (Terrassa), Jaume Bosch (ONCE), Eduardo Lorenzo (Barceloneta), Jaume Radigales (Ateneu Barcelonés), Francesc Gris (Castelldefels).

Assistents membres de Junta Directiva de la FCE els senyors:  Antoni Ayza,  Víctor Pont, Josep C. Viñas, Josep Garcia Riera, Jordi Capellades, Marta Amigó, Jordi Moreno, Josep Terrones, Josep M. Camell, Beatriz Alfonso, Joan Anton Pérez,  i Antoni López com a Gerent.


O R D R E    D E L   D I A

INFORME DEL PRESIDENT 

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

  1. Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2009. 
  2.  Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2009.
  3.  Propostes de la Junta Directiva i dels clubs de modificació dels reglaments. Les propostes de clubs es poden presentar fins el dia 30 d’octubre de 2008 a les 19,30 hores. Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglament o estatus (als quals s’ha de fer referència) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.
  4.  Torn obert de paraules.

En el transcurs de la reunió s’efectuarà els sorteig de Divisió d’Honor i Primera Divisió.

NOMENAMENT DE TRES INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA

Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea, els senyors: Joan Emili Cabello Llopis, Oscar Companys López i Francesc Gris Mateos

INFORME DEL PRESIDENT

Moltes gracies per la vostra assistència a aquesta assemblea extraordinària de la Federació

La propera temporada, la gestió econòmica de la FCE i dels clubs estarà marcada per la crisis que se’ns ve a sobre, i que hem de intentar superar de la millor manera possible. Els pressupostos que  presentarem a la vostra consideració , han tingut en compte aquestes circumstàncies i són uns pressupostos austers.

La FCE te garantides les subvencions del govern, gràcies a l’acord per quatre anys que varem signar amb la Secretaria General de l’Esport. Però no és el millor moment per embarcar-se en nous projectes i la prudència en la despesa serà un bon consell per a la Federació i per als clubs.

Estem a punt de tancar la temporada esportiva i encara que el moment de fer balanç serà la propera assemblea de maig, m’agradaria destacar alguns fets.

El nou format del Campionat de Catalunya Absolut creiem que ha estat un èxit en quant a format de competició, però que es clarament millorable en quant a la seva organització. Vull felicitar al nou campió el GM Jordi Magem.

La selecció catalana ha aconseguit el seu tercer títol de campiona d’Espanya per autonomies a la passada edició celebrada a Melilla, m’agradaria destacar que som l’única selecció que ha aconseguit aquest títol, en les tres edicions disputades.

Als passats campionats d’edats els resultats no han estat bons per als catalans en termes generals i hem baixat el nivell de medalles que aconseguíem als darrers anys.

El que creiem que és el triomf esportiu més important de la temporada ha vingut de la ma de Xavi Vila que va aconseguir el Campionat de Europa sub-18

Al campionat d’Espanya de clubs, el Barberà i el Foment van perdre la màxima categoria i el Sabadell la va mantenir. A la fase de Primera celebrada a Lleida la UGA i el Montcada van aconseguir plaça per a la Divisió de Honor, i el Cerdanyola del Vallès per a la propera Primera Divisió. La propera temporada 3 equips catalans militaran a la Divisió de Honor, i altres 3 a la Primera

El Circuit Català, que enguany ha crescut en entrar diversos Oberts candidats. Enguany ha estat guanyant pel jugador cubà Fidel Corrales i la Festa Catalana organitzada a Terrassa amb motiu del 75 aniversari d’aquest club va ser un èxit de participació i creiem també que d’organització, amb l’emotiu homenatge a Arturo Pomar.

A l’apartat de serveis federatius, aquesta temporada esta sent la de la prestació de serveis als jugadors a través d’Internet. Casi 1.700 jugadors s’han donat d’alta al portal escollit per la Federació. Les classes han tingut una bona acceptació així com les retransmissions.

La xifra d’altes està una mica per sota de les nostres previsions i és per això que estem renegociant l’acord per adaptar-nos a les xifres que ja coneixem. En aquets moments tenim negociacions obertes amb diversos portals i a primers de desembre anunciarem quin serà el que ens donarà servei la propera temporada.

Creiem que ha estat un avenç important  l‘implementació de la renovació de llicències per Internet i l’avaluació d’elo on-line. Les reclamacions en aquets apartat han baixat considerablement. També creiem que ha estat molt ben valorat per els clubs les actes electròniques, que permeten saber els resultats del per equips en poques hores.

Hem ampliat cara a la propera temporada els serveis on-line i en aquets moments alguns ja estan disponibles i d’altres s’estan implementant.

Entre els nous serveis volem destacar la possibilitat de tramitar llicencies noves així com canvis de club, la possibilitat de consultar el saldo dels clubs, i l’aplicació que realitzarà l’informe FIDE automàticament del Campionat per equips.

Aquesta darrera aplicació, aquest any estarà en període de probes, i si funciona be, la temporada 2010 permetrà l’avaluació per FIDE de totes les categories.

En l’apartat de formació, apart de les classes on-line per a tots els federats, hem hagut de canviar els programes de formació d’escacs base, per dos motius.

El més important és que al no poder desenvolupar tota la xarxa de centres de tecnificació per tot el territori, hem hagut de canviar el format per criteris de justícia i equitat entre tots els territoris catalans.

El segon és que la generalitat ens va demanar que restringíssim els jugadors i jugadores amb ajuts, per poder dedicar mes recursos als becats.

El nou pla es bassa en criteris de barems i arriba als primers 15 classificats. A part s’ha fet una repesca a les categories sub-10 i sub12 amb dos grups que rebran formació en concentracions.

No obstant, el fet més remarcable del 2008 és que per primera vegada tenim jugadors becats a la residència Blume, on Xavi Vila i Robert Alomà estan ja treballant. A aquest grup hem incorporat com extern, ja que viu a Barcelona, a Daniel Alsina.

Mes enllà del fet en si, l’acceptació de jugadors d’escacs a la Residència Blume és un reconeixement de l’Administració als escacs, com un esport de Primera Divisió.

Una de les novetats més importants de la temporada serà el nou format de fases prèvies del Campionat de Catalunya sub-10 a sub-16. L’augment de fases les aproximarà als llocs de residència dels jugadors. La ponderació de les places de classificació de cada fase territorial afavorirà als territoris que més be treballin en la formació de nous jugadors, ja que les places es vinculen al numero de participants. Un altre avantatge d’aquest model és que no es tracta  d’un model tancat i els propers anys noves fases es poden incorporar al campionat, en quant més comarques s’atreveixin i tinguin els jugadors mínims per organitzar una fase.

L’ estament d’àrbitres està gestionat provisionalment per Josep García Riera, per la dimissió del seu responsable. Els propers mesos convocarem eleccions en aquest estament.

S’han realitzat diversos cursos de monitors a les comarques de Barcelona i el proper any haurem de posar l’accent en fer-los a les territorials. si les seves juntes estan interessades.

Fa quatre anys varem canviar els estatuts de la Federació. Alguns dels canvis no han estat acceptats pels serveis jurídics de la secretaria general. A la propera Assemblea convocarem també  una extraordinària per tal d’adequar-los als requisits legals. Els canvis no acceptats fan referència quasi tots, a les mesures de incompatibilitats que varem incloure als estatuts.

També volem recordar als clubs, que la Generalitat ha aprovat un nou decret de clubs esportius, on entre d’altres coses, es fixa el mandat dels presidents de clubs entre 6 i 8 anys. Tots els clubs catalans hauran d’adaptar els seus estatuts al nou decret. Des de la federació farem un servei d’assessoria per ajudar als clubs en aquesta tasca.

En aquesta assemblea posarem a la vostra consideració alguns canvis reglamentaris en el campionat de Catalunya per equips, que tenen l’objectiu de millorar la seva màxima categoria. Aquest Campionat és el màxim actiu de la nostra federació i hem de treballar per a que tingui el ressò mediàtic que es mereix una competició que mou milers de jugadors cada diumenge.

Finalment vull agrair als treballadors de la FCE la seva dedicació. No és gratuït que en les darreres reunions de la Secretaria General amb les federacions, hem estat anomenats com exemple de Federació que justifica molt bé les subvencions.

Gracies per la vostra atenció. 

APROVACIÓ DEL CALENDARI ESPORTIU DEL 2009

El Vicepresident de la FCE, Sr. Victor Pont, va  explicar el Calendari Esportiu per a l’any 2009, que és molt similar al del 2008. La fase regular del Campionat de Catalunya per Equips acabarà abans de Setmana Santa. Es consoliden les dates del Campionat Individual de Ràpides com un acte dintre de la Festa Catalana, atès l’èxit d’engany i el Campionat Femení es disputarà a finals d’any.

El Campionat per Equips d’Edats és retirat del Calendari de Barcelona, ja que la intenció es no realitzar aquest torneig.

Es va preguntar per la durada del circuit i es va explicar que al mes de maig només se sol jugar l’internacional de Salou que difícilment podria disposar d’unes altres dates. Si tot va bé es podria començar a fer propaganda del Circuit a finals de gener.

El projecte de calendari esportiu de la FCE corresponent a l’any 2009 va ser aprovat per unanimitat.

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST PER AL 2009

El tresorer de la FCE, Sr. Josep Garcia Riera va fer un presentació del projecte de pressupost 2009 en el qual va destacar l’austeritat; la incorporació del sou d’un nou empleat a mitja jornada; la rebaixa de 20.000€ en el pagament del portal d’Internet i la unificació de la partida de formació que pujarà 62.000€. La subvenció de la Generalitat es manté atès el conveni per quatre anys signat.

El Sr. Grau del club Cerdanyola del Vallés pregunta sobre l’ajut que haurien de tenir els clubs classificats per a la Primera Divisió del Campionat d’Espanya, ja que no reben pràcticament subvenció comparat amb altres col·lectius de la FCE. El president, Sr. Toni Ayza li va contestar que és un tema que es compromet a estudiar.

PROPOTES DE LA FEDERACIÓ I DELS CLUBS

 

PROPOSTA DE 12 EQUIPS A DIVSIÓ D’HONOR I ELS CANVIS REGLAMENTARIS QUE AIXÒ COMPORTA

 

REGLAMENTACIÓ TRANSITORIA PER AL 2009

A l’any 2009 només baixarà de la DH l’últim classificat. Pujaran tres equips de la primera divisió, els primers de cada grup i el guanyador del Play-off que disputaran els dos segons de Primera divisió. (veure nou redactat art. 10.1).

De Primera Divisió baixaran al 2009 els dos últims de cada grup, o sigui que baixaran en total 4 equips. De Segona Divisió pujaran 6 equips.

ARTICLES AFECTATS PER LA PROPOSTA D’AMPLIAR LA DIVISIÓ D’HONOR A 12 EQUPS

4. VACANTS DEL CAMPIONAT D’EQUIPS

4.1    Divisió d’Honor: en cobriran vacants el tercer i els següents classificats en la Primera Divisió.

NOU REDACTAT

4.1. Divisió d’Honor: Cobriran vacants l’equip que no guanyi el Play-off d’ascens a Divisió d’Honor, el tercer classificat amb millor puntuació, el quart i així successivament fins als equips que mantenen la categoria. En cas d’empat a punts decidiran els mateixos desempats emprats a la fase regular del Campionat de Catalunya per Equips.

4.2   Primera Divisió: en cobrirà vacants qui hagi perdut la promoció en la darrera tanda de la fase eliminatòria de Segona Divisió; desprès, qui hagi obtingut més punts en qualsevol grup de Segona Divisió. En cas d’empat caldrà fer un matx de desempat o un sorteig públic, segons el criteri de la Comissió Esportiva.

NOU REDACTAT

4.2   Primera Divisió: en cobrirà vacants qui hagi perdut la promoció en la darrera tanda de la fase eliminatòria de Segona Divisió; desprès, qui hagi obtingut més punts en qualsevol grup de Segona Divisió. En cas d’empat a punts decidiran els mateixos desempats emprats a la fase regular del Campionat de Catalunya per Equips. 

6. DISTRIBUCIÓ DE GRUPS D’EQUIPS

6.2  Dintre de cada categoria es formaran grups de 10 equips, tants com siguin possibles. En cas que s’hagin de introduir VACANTS s’intentarà que es distribueixin entre el major nombre de grups que es pugui.

NOU REDACTAT

6.2  A la Divisió d’Honor a partir de l’any 2010 el grup serà de 12 equips, a la resta de categories es formaran grups de 10 equips, tants com siguin possibles. En cas que s’hagin d’introduir VACANTS s’intentarà que es distribueixin entre el major nombre de grups que es pugui.

Art. 6.3

Els criteris per atorgar els números són els següents:

Número 1, per l´equip novè classificat de la DH de la temporada anterior.

Número 2, per l´equip desè classificat de la DH de la temporada anterior.

Número 3, per l´equip classificat en segon lloc de la 1era Divisió amb més puntuació de la temporada anterior.

Número 4, per l´equip classificat en segon lloc  de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior

NOU REDACTAT

Els criteris per atorgar els números són els següents:

Número 1, per l´equip desè classificat de la DH de la temporada anterior.

Número 2, per l´equip onzè classificat de la DH de la temporada anterior.

Número 3, per l´equip dotzè classificat de la DH de la temporada anterior.

Número 4, per l´equip perdedor del Play-off d’ascens a la DH.

10 ASCENSOS I DESCENSOS DE CATEGORIES

10.1  Pujaran a Divisió d’Honor els dos primers classificats de la Primera Divisió, llevat de qualsevol equip filial (veure article 6.5).

10.4  Baixen a Primera Divisió els dos últims classificats de Divisió d’Honor.

NOU REDACTAT

10.1  Pujaran a Divisió d’Honor el primer classificat de cada grup de la Primera Divisió, llevat de qualsevol equip filial, llavors correrà plaça al següent classificat (veure article 6.5) i el guanyador del Play-off d’ascens a Divisió d’Honor (veure article 12.1)

10.4  Baixen a Primera Divisió els tres últims classificats de Divisió d’Honor.

12. FASES ELIMINATÒRIES

12.1  Fase Eliminatòria d’ascens a Primera Divisió

Els segons i tercers classificats de cada grup de la Segona Divisió jugaran un partit únic  per determinar els 3 equips que pugen a Primera Divisió.

Els equips classificats se’ls assignarà un número d’ordre, de l’1 al 6, que determinarà l’aparellament, segons els següents criteris:

1) El segon de cada grup tindran els números 1,2 i 3. Els tres tercers tindran el 4, 5 i 6.

2) L’assignació dels números 1,2 i 3 ( ó els 4,5, i 6) vindrà determinada per:

a)  El punts de cada equip en el seu grup.

b) Sonnenborn Berger de cada equip en el seu grup.

c) Sorteig.

Tenint en compte que no podran enfrontar-se equips que ja hagin jugat en el mateix grup en la fase regular, els enfrontaments seran 1-6 (1-5), 2-5 (2-6) (2-4) i 3-4 (3-5).

En cas de vacants s’estableix el següent ordre: Els equips vuitens de la Primera Divisió, els quarts de la Segona Divisió, els novens de la Primera Divisió i els cinquens de la Segona Divisió (sempre de millor a pitjor puntuació a la fase regular). A partir d’aquí les renúncies no seran cobertes.

Els equips segons de la fase regular o sigui amb els números 1, 2 i 3 jugaran com equips locals.

12.2 Fase d’Ascens a Segona Divisió

Es classifiquen per jugar la fase eliminatòria d’ascens a la 2a divisió els equips classificats en 2n lloc de cada grup de la preferent de Barcelona (4), 2 equips dels dos grups de preferent de Tarragona (2) i un equip de la preferent de Girona (1) i Lleida (1) per disputar 1 plaça d’ascens a la 2a divisió.  Si es produeixen vacants es cobriran amb el següent classificat del mateix grup i així successivament fins arribar al límit dels equips que mantenen la categoria. Si persisteix la vacant es cobrirà a criteri de la Comissió Esportiva de la FCE.

Els enfrontaments d’aquesta fase es faran per sorteig.


NOU REDACTAT

12.1 Fase eliminatòria d’ascens a Divisió d’Honor

Els dos segons classificats de Primera Divisió jugaran un matx a doble volta per decidir l’equip que puja a Divisió d’Honor.

12.2  Fase Eliminatòria d’ascens a Primera Divisió

Els segons i tercers classificats de cada grup de la Segona Divisió jugaran un partit únic  per determinar els 3 equips que pugen a Primera Divisió.

Els equips classificats se’ls assignarà un número d’ordre, de l’1 al 6, que determinarà l’aparellament, segons els següents criteris:

1) El segon de cada grup tindran els números 1,2 i 3. Els tres tercers tindran el 4, 5 i 6.

2) L’assignació dels números 1,2 i 3 ( ó els 4,5, i 6) vindrà determinada per:

a)  El punts de cada equip en el seu grup.

b) Sonnenborn Berger de cada equip en el seu grup.

c) Sorteig.

Tenint en compte que no podran enfrontar-se equips que ja hagin jugat en el mateix grup en la fase regular, els enfrontaments seran 1-6 (1-5), 2-5 (2-6) (2-4) i 3-4 (3-5).

En cas de vacants s’estableix el següent ordre: Els equips vuitens de la Primera Divisió, els quarts de la Segona Divisió, els novens de la Primera Divisió i els cinquens de la Segona Divisió (sempre de millor a pitjor puntuació a la fase regular). A partir d’aquí les renúncies no seran cobertes.

Els equips segons de la fase regular o sigui amb els números 1, 2 i 3 jugaran com equips locals.

12.3 Fase d’Ascens a Segona Divisió

Es classifiquen per jugar la fase eliminatòria d’ascens a la 2a divisió els equips classificats en 2n lloc de cada grup de la preferent de Barcelona (4), 2 equips dels dos grups de preferent de Tarragona (2) i un equip de la preferent de Girona (1) i Lleida (1) per disputar 1 plaça d’ascens a la 2a divisió.  Si es produeixen vacants es cobriran amb el següent classificat del mateix grup i així successivament fins arribar al límit dels equips que mantenen la categoria. Si persisteix la vacant es cobrirà a criteri de la Comissió Esportiva de la FCE

Els enfrontaments d’aquesta fase es faran per sorteig.

La proposta d’ampliació a 12 equips a la Divisió d’Honor va ser aprovada per 30 vots a favor i dos abstencions.

Pel que fa a la proposta del Reus Deportiu perquè baixés un equips més de la Divisió d’Honor en el any 2009 es va votar conjuntament amb la proposta de la Federació. La proposta del Reus va obtenir 5 vots a favor i la de la Federació 25 vots a favor.


PROPOSTA DE CANVI DE DIA DE JOC EN LA DIVISIÓ D’HONOR

Per a l’any 2009  un matx setmanalment es disputarà en dissabte per poder efectuar la retransmissió per internet del matx de la jornada.

Per a l’any 2010 tots els matxos es disputarien en dissabtes per la tarda.

El Sr. Josep Flores va indicar que el dissabte era un dia feiner i que el seu club estava totalment en contra. El Sr. Morcillo va indicar que podia afectar a altres competicions com els oberts de dissabte a la tarda. El Sr. Izquierdo va proposar decidir si es jugarà dissabte el 2010 en funció de l’experiència del 2009.

La proposta de la Federació tal com estava redactada va ser aprovada per 20 vots a favor, 2 en contra i 8 abstencions.

 

PROPOSTA EN RELACIÓ A L’AVALUACIÓ CATALANA

La Federació publicarà  anualment tres llistes de l’avaluació catalana. Les dates de publicació seran els dies 1 de gener, 1 de maig, i 1 d’octubre.

Es va realitzar una esmena a la proposta per part del Sr. Jaume Grau de Cerdanyola del Vallés perquè el segon període d’avaluació s’allargués fins el dia 30 de maig.

El Sr. Alfonso Jerez va proposar l’avaluació continuada, però se li va contestar que era de difícil implantació pel tema dels informes.

La proposta es va aprovar amb aquesta esmena per 30 vots a favor 1 en contra i 1 abstenció.


PROPOSTA DEL CLUB ESCACS MOLLET

La proposta del Mollet d’avaluar partides individualitzades, serà estudiada i presentada a la propera assemblea general de clubs.

Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió a les 18,30 hores.


DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAODINÀRIA DE CLUBS CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2008

En Joan Emili Cabello Llopis, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

En Oscar Companys López i, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

En Francesc Gris Mateos major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General Extraordinària de 15 de novembre de 2008 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLARAN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President i el Secretari.


Joan Emili Cabello Llopis                                                                              

Oscar Companys López 

Francesc Gris Mateos

Antonio Ayza i Casamitjana  

Josep C. Viñas i  Racionero

PRESIDENT                                                                          SECRETARI

 

Barcelona, 17 de novembre de 2008

FCE 04/12/2008