PROPOSTA REUS DEPORTIU

He vist els comentaris sobre l'ampliaciò de la divisiò d'honor a 12 equips.

Que afectaria al punt 6 del reglament del campionat de Catalunya d'equips.

 

L'unic que proposo es que en lloc de baixar 1equip de divisiò d'honor que baixen 2 equips con normalment es feia i que es faci pujar els 2 primers equips de cada grup de la divisiò d'honor per a poder completar els 12 equips.

 

El problema seria que un campionat amb 10 equips fer baixa nomès al ultim pot esser no molt just, per a varis conceptes:

 

a) Podria ser que l'equip que baixes i quedes ultim, a la meitat de la temporada ja quedes decidit i  perdria emociò el campionat de la divisiò d'honor.

 

b) No seria just per a tots els equips que hem baixat als darrers anys en 9ª posiciò, que un equip es salves amb aquesta ocasiò igualment amb la mateixa situaciò de 10 equips.

 

c) Donaria mes emociò a la lluita pel subcampionat a la primera divisiò.

 

d) La Lluita a divisiò d'honor perdria molts alicients, dons quan no puguessis quedar campiò ja no haurias de patir en baixar perque a lo millor amb 2 punts ja estaries salvat.

 

Espero que la meva proposta quedi dintre de les propostes de la asamblea.

 

francesc fernandez muixi

Reus Deportiu


 

PROPOSTA DEL MOLLET

 

Des del Club d'Escacs Mollet hem pensat en presentar a l’assamblea de la federació la següent proposta. Es tracta d’homologar i regular la figura de PARTIDA ÚNICA AVALUADA entre dos jugadors, sense formar part de cap torneig ni competició que impliqui a mes gent. Formalment, es tractaria d’un tancat entre dos jugadors.

 

ANTECEDENTS

Es conegut que molts dels jugadors federats no professionals, disposen de poc temps per jugar torneigs oberts, situació que s’agreuja si es tracta de torneigs de ronda diaria. Com s'ha evidenciat als últims torneigs, cada vegada son mes els jugadors que opten pels actius d'un dia en detriment dels escacs lents. Aquest jugadors se solen limitar a jugar únicament el Campionat de Catalunya per equips i, com a màxim, algun open que els coincideixi en dates i horari. Habitualment aquest col•lectiu no opta a premis en els opens en que participa, i juga per passar una bona estona i fer alguns puntets d’ELO.

 

PROPOSTA

Bàsicament adreçat a aquest col•lectiu de jugadors demanem a la federació que homologui, reguli i reglamenti el que anomenem PARTIDA INDIVIDUAL AVALUADA. Es tractaria d’una partida entre dos jugadors, amb àrbitre oficial i amb ritme de joc lent. Per tant el seu resultat hauria de ser vàlid per ELO. Evidentment el mes interessant seria aprofitar l’arbitratge per realitzar múltiples partides individuals avaluades el mateix dia a la mateixa hora, tot i que sense relació entre elles (donat que no formarien part de cap torneig ni competició). La nostra proposta de reglamentació bàsica inclou:

- Un club organitza una jornada de partides individuals avaluades (pot ser una ronda o dues, matí i tarda)
- El cost de la inscripció el posa el club, però tenint en compte el que es paga habitualment per un open i que s’han de cobrir despeses d’arbitratge, aquest podria ser entre 3 i 5 euros per partida
- Els jugadors que vulguin participar s’apunten a través del club organitzador.
- Seria bo tancar la inscripció el dia abans, per tal d’assegurar als que s’inscriuen que tindran parella
- S’ordena la llista de major a menor ELO i s’enfronta el primer de la llista amb el segon, 3er amb 4rt,....,n amb n+1. D’aquesta manera és mes probable que s’enfrontin jugadors amb ELO similar. Si hi ha dues rondes, es pot jugar amb la mateixa parella invertint els colors.
- Els no presentats tenen el mateix tractament quant a l’ELO que a una partida oficial.
- Es pot donar l’opció d’apuntar-se “in-situ” fins a un temps després de l’inici de les partides (p. ex. 30 minuts), pagant un recàrrec sobre els drets d’inscripció, i jugaria amb un altra apuntat a última hora.
- Es podria donar l’opció d’apuntar-se en parelles per jugar entre sí, sense entrar dins l’ordenació inicial.


REFERÈNCIES A LA NORMATIVA ACTUAL

- Respecte la normativa d’avaluació catalana, no sembla que aquest format de competició obligui a la seva revisió. S’hauria de respectar el requeriment de ritme de joc (mes de 65 minuts per partida) i nombre de rondes (no superior a 2 en un dia). S’hauria de revisar la part de presentació d’informes, per adequar-la al format.
- Respecte la normativa de torneigs homologats, aquest format es pot considerar un round-robin entre dos jugadors. Tot i això, seria recomanable afegir un punt per als requisits necessaris d’aquest format.
- Respecte la normativa d’aparellament, al tractar-se formalment d’un round-robin de dos jugadors, no és necessària la modificació del reglament, tot i que es podria fer menció al format dintre de la normativa.
- Respecte la normativa FIDE, no sembla que hi hagi cap contradicció en l’aplicació d’aquest format i les seves normes, tot i que correspondria a la federació avaluar-ho.


CONCLUSIONS

Aquest tipus de competició facilitaria que els jugadors que no poden jugar opens per qüestions de temps sí puguin dedicar un dia a jugar una o dues partides lentes amb possibilitat de pujar (o baixar) el seu ELO. Sembla a priori que seria un format adreçat al gruix dels federats, i no als titulats que es dediquen de forma mes professional a la pràctica dels escacs, donat l’absència de premis. Però evidentment no es descarta que també vulguin provar sort a millorar el seu ELO enfrontant-se amb algú del seu nivell.
El format, de fet, és el d’un round-robin de només dos jugadors que s’enfronten entre ells en una o dues partides. Per tant no sembla que la normativa s’oposi al format o hagi de patir canvis significatius, i per altra banda sembla un format que beneficiarà als escacs de base.