CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Es convoca a la sessió d’Assemblea General Ordinària, que se celebrarà a la localitat de Barcelona, Carrer Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats) el proper dia 24 de novembre de 2012, a les 16 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria.

O R D R E  D E L  D I A

INFORME DEL PRESIDENT
Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

  1. Aprovació, si s’escau, del calendari esportiu corresponent al 2013.
  2. Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2013.
  3. Ratificació de nous càrrecs de la Junta Directiva de la FCE.
  4. Propostes de la Junta Directiva. Afiliació a l'Assemblea Nacional de Catalunya i a la FIDE.
  5. Propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l’Assemblea, sempre que tinguin el suport del 10% del total d’afiliats i que tinguin entrada a la Federació amb 40 dies d’anticipació a la data de celebració, a fi de quedar incloses en l’ordre del dia (Art 23.i dels estatuts).
    Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments (Les propostes han de tenir 3 apartats: Redactat actual de l’article en qüestió. Nou redactat que es proposa. Motius del canvi proposat ) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals.
  6. Torn obert de paraula.


En el transcurs de la reunió s’efectuarà els sorteig de Divisió d’Honor i Primera Divisió.

Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs