REUNIÓ TELEMÀTICA DE CLUBS D’ESCACS DEL DIA 15 DE MAIG DE 2020

 

PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT 

El president de la Federació, Pepo Viñas, explica que la reunió ha estat convocada per tal d’explicar als clubs les gestions efectuades en el temps que portem de crisi sanitària i els projectes de futur. Informa del funcionament de la reunió, en la qual primer parlaran els membres de la Junta Directiva de la Federació i després intervindran els clubs. Per intervenir cal aixecar la mà de manera virtual. El moderador serà Jordi Magem.

 

TEMES ORGANITZATIUS DE LA FEDERACIÓ 

Jaume Gayoso explica l’organització interna actual de la Federació on els empleats fan treball telemàtic des del dia 13 de març. La Junta va decidir no fer un ERTO i aprofitar per fer feines que es consideren menys urgents i que sovint costa fer-les pel treball del dia a dia. S’ha continuat treballant en competicions online, formació, Mundial Empreses, reunions de Junta Directiva, xarxes socials, pàgina web i reunions amb administracions públiques i UFEC. S’ha continuat atenent els clubs per e-mail.

D’altra banda, s’han elaborat diversos dossiers, reculls de dades estadístiques, buidatge de Fundacions o Empreses, possibles col·laboradors o patrocinadors de la Federació.

S’ha treballat en el tema de comunicació amb l’elaboració de FAQs, xarxes socials, nous logos, estudi de la remodelació de la pàgina web. S’han elaborat propostes d’activitats per al centenari de la Federació. S’ha incidit en la formació dels treballadors pel que fa a les plataformes de comunicació, tipus zoom i els portals de joc.

La Federació està elaborant un pla de contingències laborals i d’obertura del local social adaptant-nos a la normativa. El recinte Fabra i Coats està actualment tancat. En una propera fase i quan les autoritats sanitàries ho permetin, la intenció és obrir, amb màxim dos treballadors, dos matins a la setmana per atendre telèfons i alguna visita presencial concertada. Aquest document es publicarà a la pàgina web de la Federació i s’enviarà als clubs.

GUIA ACTUACIÓ CONFINAMENT

 

ASSEMBLEES 

Pepo Viñas explica que actualment no es poden convocar Assemblees, perquè no està permès, tampoc telemàticament, però és possible que la normativa canviï i pròximament es puguin fer assemblees online. Si és així es podria convocar l’Assemblea Ordinària, però prèviament s’ha de passar l’auditoria de comptes. La normativa preveu allargar dos mesos la convocatòria d’assemblees que cada any finalitza el 30 de juny i que ara hi hauria de termini fins al 30 d’agost.

 

TRESORERIA

La tresorera, Montse Gràcia, fa un resum de l’estat actual dels temes econòmics. Primerament caldrà adaptar els pressupostos a la nova realitat, especialment a la celebració o no dels torneigs de la Federació que suposen despeses o superàvits. Estem especialment atents als temes de subvencions de la Generalitat i Ajuntament i als possibles fons de finançament que ofereixin les administracions públiques. El moviment econòmic de la Federació ha disminuït, tant pel que fa a ingressos com a despeses. Caldrà vigilar molt la tresoreria, ja que encara que ens concedeixin subvencions no sabem quan les cobrarem.


QUOTES FEDERATIVES I DE CLUBS
 

Pepo Viñas explica que el tema de les quotes o llicències, tant de clubs com federatives, no s’han de retornar, ja que estan concebudes per al manteniment de les entitats, no per un servei concret. No és el mateix una entitat privada, com un gimnàs, que ofereix uns serveis a canvi d’unes quotes, que les federacions o clubs, sense ànim de lucre. Les llicències, per exemple, mantenen les assegurances i no es poden anul·lar.

 

SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT I PLA MARSHALL 

La Generalitat ha promès mantenir les subvencions a les Federacions amb quantitats similars a les de l’any anterior. La UFEC ha proposat un Pla Marshall de rescat de l’esport que està publicat al web de la Federació. Si hi ha algun club molt perjudicat econòmicament per la situació actual que es posi en contacte amb la Federació per veure quin tipus de suport li podem donar.

 

TORNEIG ONLINE I COMUNICACIÓ 

Pren la paraula Ferran Torta per parlar dels Torneigs online i de la comunicació de la Federació via web i xarxes socials. S’han organitzat i s’estan organitzat torneigs online amb la plataforma Lichess per a esportistes menors d’edat, tant federats com no federats, dintre de la campanya “Escacs a l’Escola”; es van organitzar diàriament pel què es van dur a terme més de 60 edicions. I també es van organitzar els torneigs “Queda't a Casa”, exclusiu per a federats, separats per categories d’edats; es disputaven dilluns i dijous i vam haver-hi 28 torneigs. El Campionat de Catalunya per Edats online va aplegar més de 500 participants, amb 99 clubs diferents. La final va ser retransmesa per Nèstor Pellicer amb vídeos i comentaris molt entretinguts. Els campions del Torneig d’Edats van gaudir de matxos amb Pepe Cuenca retransmesos per Chess24. Els balanç va ser molt positiu.

Pel que fa a les xarxes socials, s’han publicat tots els comunicats de la Federació així com s’ha fet difusió de tots els torneigs online que hem organitzat. També s’ha fet referència a algunes activitats dels clubs.

Pepo Viñas felicita públicament la tasca de Ferran Torta, pel que fa a l’organització de Torneigs online com a les xarxes socials. Explica que s’ha intentat aprofitar que som un esport que es pot practicar online per sortir als mitjans de comunicació. Hem sortit en Televisió Espanyola, RAC1, diari Sport, Mundo Deportivo, l’Esportiu i diversos mitjans locals.

 

ESCACS SOCIALS I DONA 

La Secretaria General de la Federació, Teresa Muñoz, va explicar que estem optant a coordinar un Erasmus amb contingut d’Escacs Socials (Gent Gran, dones, formació, etc.) i estratègies online.

El torneig solidari online va recaptar 1.800€ per a la investigació del Covid19 de #JoEmcorono.

La Federació Catalana està convidada a un torneig europeu femení online, on ja tenim 70 jugadores del nostre país, que de moment és record de participació dels diferents països.

 

COMPETICIONS I FORMACIÓ 

Pren la paraula Ramon Chalmeta per parlar de la formació dels esportistes tecnificats, de la Lliga Catalana online i de les previsions de les competicions. La formació dels nostres esportistes és una prioritat i no s’ha aturat. També s’ha promogut les relacions amb altres comunitats. Pel que fa a les competicions, la intenció de la Federació és finalitzar la jornada de Lliga que falta per a la majoria de les categories i les tres jornades que manquen de Divisió d’Honor.

Pel que fa al Circuit Català, la majoria dels Torneigs no es faran, tal com es va comentar a la reunió que la Federació va fer amb els organitzadors. La Federació donarà suport als organitzadors sigui quina sigui la seva decisió de fer o no els seus torneigs. Una altra prioritat serà fer el Torneig Individual d’Edats, probablement durant el pont de la Constitució al desembre.

S’està preparant una proposta innovadora que consistiria a jugar presencialment però amb suport tecnològic, i presència arbitral contra esportistes en uns altres indrets, fins i tot d’altres països.

La Lliga online va tenir 60 equips participants i més de 250 participants. Es demana perdó si s’ha comès alguna injustícia amb algun esportista pels sistemes anticheating. La Federació ha aprés molt i aquests tipus de torneigs es milloraran de cara a properes competicions. Atesa l’enquesta que es va fer, el grau de satisfacció de la majoria d'esportistes, 70% és alta, i repetirien l’experiència. Ramon Chalmeta indica que érem conscients dels riscos i dificultats d’aquest tipus de competicions, però van preferir actuar que no fer res.

Pepo Viñas explica que hem estat referents en l’organització de torneigs online, algunes federacions ens estan imitant i demanant informació. Destaca l’organització del Torneig Sunway, a ritme tradicional i amb premis en metàl·lic. El proper Mundial de Clubs probablement també serà online, ja que es preveu la impossibilitat de fer-ho presencial.

 

ESCACS A L’ESCOLA

Marta Amigó, responsable del departament d’Escacs a l’Escola, explica que s’han pogut finalitzar 32 dels 50 cursos previstos per als professors. Els cursos del segon semestre s’han hagut d’anul·lar, en la seva majoria i es reprendran quan sigui possible. Pel que fa a l’Erasmus Plus que hem demanat, seria per a vuit països liderats per Itàlia, i es faria per elaborar material i compartir temàtiques escolars i tecnologies.

 

MUNDIAL EMPRESES 

Ramón Caro informa que, pel que fa, al Mundial d’Empreses el 13 de març es va celebrar una reunió amb una cadena hotelera amb  la què s’està negociant un conveni per allotjar els participants en el Mundial, en hotels de cinc i quatre estrelles. Probablement no es podrà fer de manera presencial en el 2020 i està previst fer-ho a la primavera del 2021. Hi ha prevista la participació de grans empreses com Accenture, Volkswagen, Coca-Cola, entre d’altres, però ara creiem que no seria un bon moment perquè destinin diners a participar en una competició d’escacs. La pròpia FIDE ens ha demanat que fem el Mundial online.

Pepo Viñas recalca que per a la Federació el Mundial d’Empreses és un tema estratègic bàsic per donar-nos a conèixer a les grans empreses, que, en un futur, poden ser potencials patrocinadors.

 

TORN OBERT DE PARAULA 

Comencen les intervencions dels Clubs amb el representant del Torreblanca, David Paez, que pregunta per l’error en el càlcul de l’elo FIDE de la Lliga a la categoria Preferent. I també pregunta pels recàrrecs en el cas de retard en el pagament de les llicències.

Se li contesta que, el tema de l’elo, ja està detectat i reclamat a la FIDE i el tema recàrrecs, que enguany la Federació serà comprensiva, amb els clubs amb dificultats econòmiques i no es faran recàrrecs.

El president del Mataró, Joan Manel Marches, dóna les gràcies a la Federació per la seva activitat i organització de torneigs online. Demana la realització de cursos online pel reciclatge dels àrbitres. Es pren nota de les seves peticions i s’estudiarà la possibilitat de fer cursos online.

Vladimir Zaiats, representant del Calldetenes, reclama més informació, per exemple de temes arbitrals, ja que diu que la FIDE va publicar un manual d’àrbitres que no s’ha donat a conèixer. Demana que cada empleat tingui el seu correu per saber a qui s’està dirigint. Agraeix l’esforç de la Federació per mantenir l’activitat escaquística i per últim diu que hi han hagut moviments a la comptabilitat de la Federació i que no està aturada, per exemple el torneig #JoEmcorono i la Lliga.

Referent al manual de la FIDE, se l’informa que es va publicar per xarxes socials de la Federació i pel que fa als moviments econòmics la Tresorera li aclareix que no volia dir que s’havien aturat els moviments comptables, sinó que s’havia aturat el ritme. Referent al torneig solidari #JoEmcorono, els pagaments no van passar per la Federació, sinó que es van fer directament a la plataforma de #JoEmcorono.

El responsable del Club Vilassar, Lluis Llopis, pregunta per la manera en què es podran organitzar els torneigs presencials. Pepo Viñas li contesta que serà complicat, però una opció serà el fer torneigs mixtos presencials amb tecnologia. Una segona opció, si ho permeten les autoritats sanitàries, serà jugar amb mascaretes i gel desinfectat de mans. Es contempla fer una cooperativa de compra d’aquests utensilis perquè siguin més econòmics per als clubs.

José Adrián Navarro, representant del Club Gramenet, pregunta sobre el tema de la justificació per les subvencions de la Generalitat, com quedarà el conveni amb la FEDA i si es podria organitzar el Ciutat de Barcelona online.

Pepo Viñas li contesta que la Generalitat s’ha compromès a ser més flexible amb les justificacions. Amb la FEDA caldrà arribar a un acord i ja es parlarà, la situació econòmica es delicada i estan pendents les eleccions que s’han de fer abans que acabi l’any. Quant a l’organització del Ciutat de Barcelona, depèn de l’Ajuntament i potser del Torneig de Sants. Es podria fer presencial amb mitjans electrònics, cada participant des del seu país.

Ivan Marina, de la Gran Penya, pregunta pels Torneigs d’Edats i que, si es fan per al pont de la Constitució, coincidiria con el torneig Bali de Benidorm, on participen bastants esportistes catalans. Se li contesta que la prioritat és fer els dos torneigs i que el per Equips d’Edats és més fàcil, perquè són menys dies. Farem tot el possible, ja que les categories dels esportistes menors passen i ja no són recuperables per als que canviïn de categoria. Ivan Marina proposa que es faci el torneig en les festes de Nadal.

Carles Costas, representant de La Lira, agraeix la feina feta per la Junta i adverteix que el tema desplaçament pot ser complicat si es fa la ronda que falta de la Lliga. Pepo Viñas diu que només es farà la ronda que falta si hi ha totes les garanties sanitàries. I en tot cas la decisió es prendrà consultant els clubs.

Dani Travesset, del club Sant Andreu, veu difícil reprendre la Lliga i no veu bé fer diverses rondes en un cap de setmana. Adverteix de la dificultat de què participi gent gran o joves per la negativa dels pares a permetre que juguin. Pepo Viñas li respon que la finalització de la Lliga no es farà a qualsevol preu, si no es pot fer amb totes les garanties sanitàries, no es farà. També diu que el CSD ha qualificat els escacs com esport de poc risc. I també agraeix la molta activitat dels clubs en l’organització de torneigs online.

Albert Badosa, del Club Santa Pau, diu que algunes federacions han decidit donar per acabades les lligues amb les rondes ja jugades.

La reunió va finalitzar a les 20:55 hores.

 

ASSISTENTS DE CLUBS

CLUB                                         ASSISTENT
ATENEU COLON Alfredo Castaño
CADENA Carlos Fernández
CALAFELL Jordi Torres
CATALUNYA Jordi Morcillo
CE MIR Francisco Moreno
CLUB NATACIO REUS PLOMS Josep M Camell
EE ESPLUGUENC José Antonio García
ESCAC MAT Joaquín Lacasta
ESCOLA D'ESCACS Abel Segura
FOMENT MARTINENC Alfonso Jerez
GRAMENET Jose Adrian Navarro
GRAN PENYA Ivan Marina
HOSPITALET Miquel Fernandez-Diaz
L'ESTANY Àlex Casals
LA LIRA Carles Costas
LLEIDA Carles Benseny
LLINARS Joan Antoni Perez
MOLLERUSSA Jaume Ribera
OLESA Joan Barnet
ONCE Jaume Bosch
PENYA ESCACS MOLLET Joan Blanco
PEO VUIT Santi Añó
SANTA COLOMA QUERALT Salvador Barrot
SANTA PAU Albert Badosa
SECRETARIAT SANTS Antoni Ayza
SITGES Antoni Ferret
TORREBLANCA David Paez
TORTOSA Vicent Ferrer
TRES PEONS Joan Galceran
VALLS Francesc Blasco
VILASSAR DE MAR Luis Llopis
CLUB ESCACS BLANES Carlos Salgado
COMTAL Joan Xancó
PEONA i PEO Víctor Collell
AGUSTI Xavier Robla
RIU SÈNIA Enoc Altabás
CE CERVELLO Manel Aparici
BALAGUER Josep Pedra
IDEAL CLAVE Andrés Navarro
HOSTALRIC Joan Fontanillas
SABADELL Jose Martinez
L'HOSPITALET DE L'INFANT Javier Pescador
REUS DEPORTIU Miguel Ángel Fernández 
ESPIGA Guillem Mut
MONTBUI Jordi Montiel
PLATJA D'ARO Jordi Díaz
LILLET Jordi Capellades
MOLLET Guillem Garcia
RUY LOPEZ Carlos Albert Magro
CLUB D'ESCACS SANT JOAN Ferran López
SANT ANDREU Daniel Travesset
CALLDETENES Vladimir Zaiats
CATALONIA-JOVIAT Carme Mas
COR DE MARINA Raul Lorente
ALT EMPORDÀ Néstor Pérez
TARRAGONA Josep Reverté
MATARO Joan Manel Marches
MONTORNES Roberto Villa
ESCACS RIUDOMS FISCHER Òscar Ferrer
CARDEDEU David Rosàs
LA LIRA VENDRELLENCA Jordi Mas Mestres
ATENEU BARCELONÈS Lourdes Porta
GERUNDA Quim Mundet
BANYOLES Sergi Díaz
VALLFOGONA Imma Montoliu
AMISTAT PREMIÀ Joan Ferre
GEVA CEA Daniel José
PEON DOBLADO Daniel Garcia
ESPLUGA DE FRANCOLÍ Miquel Trullols
TORDERA Joan Fluvià
CERDANYOLA VALLÈS Jaume Grau
FIGUERES Carles Falgueras
CORNELLÀ Emili Albero
TORRENEGRA Eduard Brufau
VILOBÍ Pere Garriga
ESCACS RIBES Albert Rocamora
BALSARENY  
SANT JOAN DESPÍ  

 

ASSISTENTS FEDERACIÓ

Pepo Viñas, Ramon Chalmeta, Ramón Caro, Tere Muñoz, Montse Gràcia, Jaume Gayoso, Marta Amigó, Ferran Torta, Jaume Ribera, Jordi Magem, Cristina Bosch i Antoni López.