La Federació Catalana d’Escacs va adoptar la decisió d’impulsar competicions online davant la situació general creada amb motiu de la pandèmia del covid-19. Som conscients dels inconvenients que, en l’estat tecnològic actual, comporta un campionat d’aquestes característiques pels possibles problemes de cheating que poden produir-se, però, tot i així, vàrem prioritzar el desenvolupament i organització d’activitats escaquístiques.

Per a pal·liar aquests problemes ens vàrem acollir al dictamen del programa anti-cheating de la plataforma de joc Chess24. Resulta necessari poder aplicar paràmetres objectius per poder organitzar un esdeveniment esportiu d’aquestes característiques i, per aquest motiu, així ho vàrem fer constar en les bases del torneig.

Som plenament conscients de que el sistema anti-cheating, basat en una sèrie de paràmetres matemàtics sobre percentatges de jugades, no és perfecte i pot generar “falsos positius”. De fet, dels anàlisis efectuats per la direcció del torneig dels casos detectats, s’ha obtingut la convicció de que en alguns casos la utilització d’ajut extern de programes era altament probable, però també en altres casos existien dubtes.

No obstant, resulta necessari establir paràmetres objectius per a la presa de decisions i, per aquest motiu, la Federació assumeix el criteri del programa anti-cheating de la plataforma Chess-24, malgrat que ocasionalment es pugui produir algun cas injust.

Demanem disculpes si alguna persona és exclosa injustament de la competició atenent a aquests criteris i sol·licitem a la resta d’esportistes no estigmatitzar als jugadors exclosos, ni en privat ni públicament.

Per tant, pel correcte seguiment del Campionat, i deixant paleses les anteriors consideracions, la Federació ratifica l’exclusió dels esportistes per part de Chess24.